Çözümlerimiz

Bilimsel | Esnek | Pratik
Türkiye’nin ilk Kurumsal Odaklı Programlar Geliştiren Mindfulness Danışmanlık Şirketi Olarak Kurumların öncelik ve ihtiyaçlarına özel olarak hazırladığımız, bilimsel temelli, pratik ve uygulamaya yönelik mindfulness eğitim ve liderlik programlarımızla her geçen gün sayısı artan yüzlerce kurumsal profesyoneli mindfulness ve meditasyon ile tanıştırıyoruz.

Organik Zeka ile Mindfulness

Kurumsal MINDFULNESS EĞitimi

1 Gün

Online'da 2x1/2 Gün İçerik

Online | Sınıfiçi | Hibrid

Online, Sınıfiçi , Hibrit Seçenekler

InnerJoy Premium

ile eğitim sonrası pratiğe devam

İçinde yaşadığımız stresli şehir ve iş hayatında, stresi doğru yönetebilmek, gün geçtikçe hayatımızın daha büyük bir parçası haline gelen teknolojinin yarattığı dikkat eksikliği ve odaklanma sorunları ile başa çıkabilmek her profesyonel için en önemli ihtiyaçların başında geliyor.

Bu Eğitimde, katılımcılar, nörobilimsel olarak yukarıda bahsedilen stres yönetimi, odaklanma, takım çalışması, iletişim ve işbirliği eksikliği gibi zorluklar üzerine pozitif etkisi kanıtlanmış olan Mindfulness ile tanışıyor ve bilimsel bir bakış açısı ile bilgi ve farkındalık kazanıyor, bununla birlikte, Mindfulness’ın katkılarını kalıcı bir şekilde yaşayabilmek ve hayatlarının bir parçası haline getirmek üzere, temel mindfulness pratiklerini deneyimliyorlar.

Değişime Adım Atmak, Yeniden "Yeni Normal"e alışmada Mindful Bir Bakış​

ONLİNE - EĞİTİM

1 Gün

Online'da 2x1/2 Günlük İçerik

Online | Sınıfiçi | Hibrid

Online, Sınıfiçi , Hibrit Seçenekler

Pratik

İnteraktif Paylaşım ve Bol Pratik

InnerJoy Premium

ile eğitim sonrası pratiğe devam

Hayatımızda yeni bir normale alışmaya çalışırken, kimimiz hala önümüzdeki belirsizlikten, kimimiz artık hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağından korkuyor. Ofise dönmek, sosyal hayata karışmak, hatta belki bazılarımız için sokağa çıkmak bile büyük bir korku kaynağı. Yaşadığımız korku insani bir duygu, ancak duygular bize değil biz duygulara sahibiz ve duyguları doğru şekilde yönetmek ancak bunun gerçekten farkına varabildiğimizde mümkün oluyor. Mindfulness (anın içindeki deneyimimizi farkındalıkla yaşayabilme hali) duygularımızı farkındalıkla yaşayabilmek, zihnimizdeki düşüncelerin etkisiyle oto-pilotta hareket etmek yerine, dikkatimizin şimdi ve burada olabilmesini sağlar. Mindfulness pratikleri stres seviyesinin düşmesine, odaklı dikkatin, duygusal regülasyonun, empati seviyesinin artmasına destek olur. İçinden geçtiğimiz bu zor dönem için tasarladığımız Değişime Adım Atmak Eğitimi, Mindfulness’a bilimsel bir bakış açısıyla bakarak, sinir sistemimizin çalışma prensipleri, meditasyonla değişen sinir sistemi, duygusal çeviklik ve günlük hayatta meditasyon pratiklerinin nasıl uygulanabileceği konularını içermektedir.

Belirsizlik Günlerinde Evde Mindful Yaşamak

WORKSHOP & WEBINAR & SEMINER

Seminer / Webinar / Workshop

İhtiyaca Göre 60-90-120 dk'lık Esnek İçerik

Pratik

İnteraktif Paylaşım ve Bol Pratik

InnerJoy Premium

ile eğitim sonrası pratiğe devam

Ev ortamında çalışmaya alışkın olmayan bizler için, hem bu yeni çalışma düzenine alışmak, hem de sınırlı bir alanı aile üyelerimizle paylaşırken, zaman zaman kendimiz için yeterince alan yokmuş gibi hissediyoruz. Bir yandan günlük rutinimizi devam ettirmeye çalışırken, diğer yandan geleceğin belirsizliği ve içimizdeki korkuyla mücadele ediyoruz.

İnsan beyni ve fizyolojisi, hayatta kalmak için mevcut koşullar altında, kendi en iyi bildiği savunma mekanizmalarıyla olaylara cevap verir. Hayatta kalma mekanizması olarak bildiğimiz kaç-savaş-don tepkilerini on binlerce yıl süren evrimimizden miras aldık ve bugün de tehdit/tehlike hissettiğimiz her durumda olaylara aynı mekanizma ile cevap veriyoruz.

Aşırı korku, endişe bu mekanizmanın doğru şekilde işlemesinin önüne geçiyor. Sinir sistemimiz kendi regülasyonunu sağlayamadığında, rasyonel karar vermek mümkün olmuyor. Bu hızlandırılmış içerikte, insan beyninin işleyişine bakarak, mindfulness pratiklerinin bu işleyişi düzene koymak konusunda bizlere nasıl destek olduğunu ele alıyoruz.

Dijital Çağda Mindful Yaşamak

WORKSHOP & WEBINAR & SEMINER

1 Gün ya da 1/2 Gün

İhtiyaca Göre Esnek İçerik

Pratik

İnteraktif Paylaşım ve Bol Pratik

InnerJoy Premium

ile eğitim sonrası pratiğe devam

Mindfulness Temelli Kurumsal  Dönüşüm Programı, 1 günü kapsayan eğitim içeriği ve sonrasında katılımcıların eğitimle sınırlı kalmayıp, Mindfulness’ı hayatlarının bir parçası haline  getirebilmelerine imkan veren InnerJoy® Aplikasyonu üzerinden her gün takip edecekleri 8 Haftalık Mindfulness Programı ve süreç içerisinde kişilerin deneyimlerini desteklemek için program süresince iki haftada bir gerçekleşecek olan toplamda 4 adet süpervizyon toplantılarını kapsamaktadır.

Ayrıca programın başında ve sonunda online bir platform üzerinden katılımcıların dolduracağı değerlendirme çalışması ile stres, esnek dayanıklılık, mindfulness, empati, stresli durumlarda gösterilen gelişim ve iş performansı seviyeleri ölçümlenerek 8 haftalık süreçte ortaya çıkan gelişimi gözlemlemek mümkündür.

Mindfulness uygulamalarını bir yaşam deneyimine dönüştüren bu programla, 8 haftalık süre bitiminde katılımcılar kendi mindfulness pratiklerini uygulayabilir hale gelirler. Sürekli yapma halinde (doing) olduğumuz kaotik yaşamlarımızda, çevremizdeki şartlar değişmeden, bizim çevremizle ilişkimizin olumlu yönde değişmesi ve yapma halinden olma haline (being) geçişi destekleyen 8 haftalık program içeriği temel Mindfulness uygulama metotlarını içermektedir.

CHAPTER 1 : Mindful Liderlik Programı

Liderlik PRogramları

8 Haftalık Online Program

Eğitim Sonrası InnerJoy App ile
Özel Mindfulness Programı

1 Gün Eğitim

Online'da 2x1/2 Günlük İçerik

Değerlendirme

Online Assessment ile
Program Başarı Ölçümü

4 x Grup Koçluğu

2 Haftada 1 Grup Koçluğu

Mindfulness Temelli Kurumsal Dönüşüm Programı, 1 günü kapsayan eğitim içeriği ve sonrasında katılımcıların eğitimle sınırlı kalmayıp, bilinçli farkındalık pratiklerini hayatlarının bir parçası haline  getirebilmelerine imkan veren InnerJoy® Aplikasyonu üzerinden her gün takip edecekleri 8 Haftalık Mindfulness Programı ve süreç içerisinde kişilerin deneyimlerini desteklemek için program süresince iki haftada bir gerçekleşecek olan toplamda 4 adet süpervizyon toplantılarını kapsamaktadır.

Ayrıca programın başında ve sonunda online bir platform üzerinden katılımcıların dolduracağı değerlendirme çalışması ile stres, esnek dayanıklılık, mindfulness, empati, stresli durumlarda gösterilen gelişim ve iş performansı seviyeleri ölçümlenerek 8 haftalık süreçte ortaya çıkan gelişimi gözlemlemek mümkündür.

Mindfulness uygulamalarını bir yaşam deneyimine dönüştüren bu programla, 8 haftalık süre bitiminde katılımcılar kendi mindfulness pratiklerini uygulayabilir hale gelirler. Sürekli yapma halinde (doing) olduğumuz kaotik yaşamlarımızda, çevremizdeki şartlar değişmeden, bizim çevremizle ilişkimizin olumlu yönde değişmesi ve yapma halinden olma haline (being) geçişi destekleyen 8 haftalık program içeriği temel Mindfulness uygulama metotlarını içermektedir.

F|SCULPTORS : Mindful Liderlik Programı

Liderlik PRogramları

8 Haftalık Online Program

Eğitim Sonrası InnerJoy App ile
Özel Mindfulness Programı

2 Gün Eğitim

Online'da 4x1/2 Günlük İçerik

Değerlendirme

Online Assessment ile
Program Başarı Ölçümü

8 x Koçluk Seans

2 Haftada 1 Grup Koçluğu

Inziva

3 Günlük Inziva

Hızla değişen dünyanın ihtiyaçlarına yönelik gelişen yeni tip çevik organizasyonların, geleneksel yönetim anlayışları ile idare edilebilmesi mümkün değil. Bu nedenle 21. Yüzyıl liderliğinin gerektirdiği yetkinlikler daha çok insan olabilmekten geçiyor. İnsani yetkinlikler üzerine kurulu yeni nesil liderlik anlayışları, duygusal zekası güçlü, kendinin ve diğerlerinin farkında olan, takımlarında psikolojik güvenlik zeminini yaratabilmek için herkese alan tanıyabilen, güçlü iletişim becerileri ile takımı amaç etrafında bir arada tutabilmekten geçiyor.

Mindful Liderlik, odak, yaratıcılık, netlik ve farkındalık yetkinliklerini diğerleri için kullanabilmektir.

Mindful liderler Ana dair farkındalığı ile geçmiş ve gelecek arasındaki bağlantıyı net bir şekilde kurabilen, çözüm üretebilen, gerçek benliğini ortaya koyabilmesi için alan açtığı takım üyelerinin potansiyellerini en iyi şekilde kullanabilmelerini sağlayan kişilerdir.

Mindful Liderlik programımızda, 8 hafta süresince öz farkındalık, sosyal farkındalık, odak, yaratıcılık ve duygusal çeviklik üzerine çalışarak, kalıcı davranış değişikliğini destekleriz. 2 günü kapsayan eğitim içeriği ve sonrasında katılımcıların eğitimle sınırlı kalmayıp, Mindfulness’ı hayatlarının bir parçası haline getirebilmelerine imkan veren InnerJoy® Aplikasyonu üzerinden her gün takip edecekleri 8 Haftalık Mindfulness Programı ve süreç içerisinde kişilerin deneyimlerini desteklemek için program süresince haftalık bir gerçekleşecek olan Mindfulness ve Yönetici koçluk (toplamda 4 Mindfulness – 4 Yönetici koçluğu seansı yapılır) seanslarını kapsamaktadır.

Ayrıca programın başında ve sonunda online bir platform üzerinden katılımcıların dolduracağı değerlendirme çalışması ile stres, esnek dayanıklılık, mindfulness, empati, stresli durumlarda gösterilen gelişim ve iş performansı seviyeleri ölçümlenerek 8 haftalık süreçte ortaya çıkan gelişimi gözlemlemek mümkündür.

bize ulaşın
Ulaşım
Sosyal Medya'da Biz

Tanışalım Mı?

Sizinle tanışmak, ve Mindfulness Çözümlerimizi sizinle paylaşmayı çok isteriz.

Scroll to Top