Çözümlerimiz

Tecrübe | Pratik

15 yıllık Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı, İş ve Ürün Geliştirme Tecrübeleri ile şekillendirdiğimiz, eğitim, danışmanlık ve inovasyon programlarımızla, kurumların hizmetindeyiz.

Eğitim
Programları

Finans, Risk Yönetimi ve B2B Satış Odaklı Eğitim Programları

Innovasyon Programları

Kurumiçi Girişimcilik, Kurumiçi Kuluçka, Innovasyon Programları

Yönetim Danışmanlığı

Finans Ağırlıklı Yönetim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Zombi Şirketler ve Başa Çıkma Yolları

Kurumsal Risk Yönetimi Eğitimi

1 Gün

Online'da 2x1/2 Gün İçerik

Online | Sınıfiçi | Hibrid

Online, Sınıfiçi , Hibrit Seçenekler

Eğitim Öncesi ve Sonrasına Yayılan Öğrenme Deneyimi

Geniş Perspektifli Öğrenme Deneyimi

Popüler kültürün önemli öğelerinden, “yaşayan ölüler” olarak belirtebileceğimiz “Zombi”lerden türeyerek iş hayatına girmiş olan “Zombi Şirketler” kavramı günümüz ekonomi dünyasında, teknik olarak değer yaratma kapasitesini kaybetmiş ancak piyasa dengeleri dışındaki öğelerce faaliyetlerini sürdüren şirketleri anlatmak üzere kullanılıyor.

Pandeminin de etkisiyle 2020 yılında Amerikan Ekonomisi’nin neredeyse beşte birine ulaşan “Zombi Şirketler” ekonomik kaynakların verimsiz alanlara aktarılmasından ötürü verimli ve yenilikçi şirketlerin kurulması ve büyümesine engel olurken, piyasadaki sağlıklı şirketlere de ticari bir partner olarak büyük riskler getiriyor.

OECD tarafından yapılan çalışmalarda Avrupa Ekonomilerinin de %3 ile %15 arasında değişen oranda Zombi Şirketlerden oluştuğu düşünüldüğünde, Türkiye özelinde bir çalışma olmasa da çok yaygın olan bu şirketlerle iş hayatında karşılaşma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir.

Bu durumda, bu şirketler ile karşılaşıldığında bunların çeşitli yöntemler ile tanınması, bu şirketler ile riskli ticari ilişkilerden kaçınılması ve doğru şekilde ilişkilerin yönetilebilmesi çok önemli. Zira aksi halde sağlıklı şirketler de çok büyük sorunlar ile karşı karşıya kalabiliyor.

“Zombi Şirketler” eğitimimizde, bu şirketlerin uzaktan ya da yerinde nasıl tespit edilebileceği, bu şirketlerle karşılaşıldığında ilişkilerin nasıl ve hangi esaslar ile yönetilmesi gerektiği gerçek hayat örnekleri üzerinden tartışılarak katılımcılarla paylaşılıyor.

Finansal Risklere Karşı Uyanık Ol!

Kurumsal KREDİ & Müşteri ve RİSK YÖNETİMİ

1 Gün

Online'da 2x1/2 Gün İçerik

Online | Sınıfiçi | Hibrid

Online, Sınıfiçi , Hibrit Seçenekler

Eğitim Öncesi ve Sonrasına Yayılan Öğrenme Deneyimi

Geniş Perspektifli Öğrenme Deneyimi

Ticari hayatta gün geçtikçe artan oranda riske maruz kalıyoruz. 

Binbir emek ve çaba ile üretilen mal ve hizmetler, tahsilat, ödeme, vade, stok yönetimi, tedarikçi yönetimi, bankacılık ilişkileri, rekabet ve daha birçok farklı riskin altında. Bu riskleri yönetmek ise her zamankinden daha güç ve karmaşık.

Özellikle, piyasa ve finansal kurumlar ile ilişkiler kaynaklı finansal riskler, yaratacağı likidite riskleri nedeniyle büyük kayıplara fırsat verebiliyor.

Bunu önlemek için, finansal risklere karşı uyanık olabilmek şart. Uyanık olabilmek ise ancak pratikten gelen doğru bilgi ve doğru analizler ile mümkün. Finansal Risklere karşı uyanık ol eğitim içeriğimizde, bu risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi üzerine çalışıyoruz.

Yeterince Finans

Finansçı Olmayanlar İçin Finans

1 Gün

Online'da 2x1/2 Gün İçerik

Online | Sınıfiçi | Hibrid

Online, Sınıfiçi , Hibrit Seçenekler

Eğitim Öncesi ve Sonrasına Yayılan Öğrenme Deneyimi

Geniş Perspektifli Öğrenme Deneyimi

Sadece hoşumuza gittiği için, ya da canımız çektiği için birşeyleri satın alabilir, örneğin bu bir kıyafetse giyinmeden yıllarca dolapta unutabiliriz. Oysa her harcamaya bir yatırım gözü ile bakarak, ayrılacak kaynağın getirisini, yani yatırımın geri dönüşünü (ROI) hesaplamadan hiçbir harcama yapmayan kurumsal hayatta işlerin yürümesi için, asgari düzeyde de olsa finansa dair temel bilgilere sahip olmak artık bir zorunluluk.

Bu kapsamda şirketin her kademesinde ve departmanında, dahil olunan işlerin finansal sonuçlarının, çalışanlar açısından anlaşılması, basit düzeyde de olsa yorumlanabilmesi, özetle kurum içindeki finansal okur-yazarlık dijital dönüşüm çağında iş geliştiren ve fayda odaklı tüm kurumlarda, alınan aksiyonun yaratacağı sonucu anlamak, bu bakımdan kurum içinde farklı fonksiyonların sinerjisi açısından da çok önemli.

Yeterince Finans Eğitim içeriğiyle, katılımcılara geniş finans dünyasında bir pencere açmak, kendi günlük hayatlarında ve şirketin faaliyetlerinde kullanabilecekleri finansal araçları tanıtıp, uygulamaları için örnekler sunmak ve temel olarak şirketin ileriye gidebilmesi için yeterince finans bilgisine sahip olarak ayrılmları hedefleniyor.

Müzakere'nin Finansal Boyutu

Finans Bakış Açısıyla Müzakere

1 Gün

Online'da 2x1/2 Gün İçerik

Online | Sınıfiçi | Hibrid

Online, Sınıfiçi , Hibrit Seçenekler

Eğitim Öncesi ve Sonrasına Yayılan Öğrenme Deneyimi

Geniş Perspektifli Öğrenme Deneyimi

Müzakere, birlikte yaşamanın bir gereği olan ortak nokta bulma ihtiyacının bir sonucu olarak hayatımızın her aşamasında bizimle olan bir kavram. Ailemiz, eşimiz, çocuklarımız, arkadaşlarımız, mahalledeki market, kasap, tamirci vb esnaf ile olduğu gibi, işimizde de hem çalışma arkadaşlarımız ve hem de müşterilerimizle devamlı gerçekleşen bir süreç.

Firmadan firmaya iş modellerinde müzakere uzun dönemli iş geliştirebilmenin temel unsurlarından birisi. Rekabet ortamında öne çıkabilmek, masada her tarafın karşılıklı alabileceğinin en fazlasını alabilmesinden geçiyor. Bu haliyle uzun dönem ilişkiler ve büyük projeler hayat bulabiliyor.

Profesyonel hayatım boyunca birçok finansal müzakereye katıldıysam da, aslında bankacılık, şirket satınalma ve birleşmeleri ya da kredi dışında mal ve hizmet satışı gibi gerçek ihtiyaç konularında yapılan müzakerelerin de temelde benzer süreçlerden geçtiğini gözlemleme fırsatım oldu.

Bununla birlikte, başarılı bir müzakerecinin, finansal bir ürün mevzubahis olmasa da finansal bir bakış açısı ile müzakere sürecine hazırlanması, pozisyonunu, rekabeti, esneme paylarını ve karşısındakinin gücünü ölçüp tartarak masadan olası en iyi sonuçla kalkabilmesi için, her aşamada finansal bir bakışa sahip olmasının önemli bir başarı faktörü olduğu bir gerçek.

Müzakere’nin Finansal Boyutu eğitim içeriğinde, genel olarak bu bakış açısını benimsetmek üzere, müzakere sürecinde ihtiyaç duyulacak finansal yaklaşımlar ve araçlar üzerinde çalışılıyor.

Sattıktan Sonrası

B2B Remarketing ve Risk Yönetimi

1 Gün

Online'da 2x1/2 Gün İçerik

Online | Sınıfiçi | Hibrid

Online, Sınıfiçi , Hibrit Seçenekler

Eğitim Öncesi ve Sonrasına Yayılan Öğrenme Deneyimi

Geniş Perspektifli Öğrenme Deneyimi

B2B, yani “Firmadan Firmaya” satış, B2C “Firmadan Tüketiciye” satıştan çok daha farklı dinamikler içeriyor. Müşteri edinimi daha uzun bir zaman ve emek yatırımı gerektirse de, genelde çok daha büyük hacimli işler olması nedeniyle, çok büyük kazançlar sağlayabiliyorlar. Bunu gerçekleştirebilmek ise ancak uzun dönemli bir müşteri ilişkisi geliştirilebilmesi ile mümkün.

Müşteri edinimi için yapılan yüksek yatırımın karşısında tek seferlik bir satış yapmak ise, ne kadar karlı olursa olsun, iş modelinin karlılığını düşürüyor. Bu nedenle olaya bu perspektiften bakmak ve uzun dönemli sürdürülebilir bir iş ilişkisi geliştirme stratejisi yürütmek gerekiyor.

Uzun dönemli satış ilişkisi, içerisinde barındırdığı güven, devamlılık ve inisiyatif alma gibi unsurlar nedeniyle hassas yönetilmesi gereken ilişkiler. Özellikle Türkiye gibi vadeli satışlar içeren piyasalarda, uzun süreli ilişkiler, içerdiği yeniden satış fırsatlarının yanısıra, tahsilat ve piyasa riskleri gibi farklı ve dikkat edilmesi gereken hususları da içinde barındırıyor.

Sattıktan Sonra eğitimi ile, tek seferlik yüksek kârdan ziyade uzun dönemli müşteri değeri bakış açısıyla fiyatlama stratejisinin geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler üzerinden memnuniyetin devamı ve bu yolla yeniden satış fırsatlarının değerlendirilmesi, süregelen ilişkilerde rakiplere karşı pozisyonun kuvvetlendirilmesi ve son olarak da vadeli satışlar nedeniyle devam eden ilişkide tahsilat ve piyasa risklerinin yönetilmesi konuları gerçek hayattan örnek olaylar ile bir beyin fırtınası ortamında anlatılıyor, tartışılıyor ve katılımcıların bu perspektiften satış tarzlarını geliştirmesi sağlanıyor.

Mindful Innovasyon Programı

Kurumiçi Girişimcilik, İnovasyon ve Mindfulness'in Buluştuğu Program

Esnek Proje Tajvimi

Online'da ihtiyaç ve modüle bağlı 1 - 6 Ay arası program tasarımı

Online | Sınıfiçi | Hibrid

Online, Sınıfiçi , Hibrit Seçenekler

Eğitim Öncesi ve Sonrasına Yayılan Öğrenme Deneyimi

Geniş Perspektifli Öğrenme Deneyimi

InnerJoy Premium

ile eğitim sonrası pratiğe devam

Teknoloji ve dijital dönüşüm, kurumlarda hızlı ve sürekli değişimi yeni çağın vazgeçilmez bir gerçekliği haline getirdi. Bu yeni paradigma eskinin büyüklük mü yoksa çeviklik mi? ikileminin ötesine geçerek büyük yapıları aynı zamanda çevik olmak için de zorluyor.

Bu yeni gerçekliğe hazırlanıp, kendisini adapte edemeyen kurumlar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar birkaç yıl içerisinde yok olacaklar. Zira, Türkiye’de 2006 yılında, ISO 500’de bulunan ülkenin en büyük üretim firmaların yarattığı brüt katma değer %18,9 iken, 2017 yılında, bu rakam %10,4 mertebesine kadar düştü. 178 firma ise liste dışında kaldı. Dolayısıyla yeni çağda ayakta kalmanın ve değer üretmenin inovasyondan geçtiğini kabul etmek gerekiyor.

Kurumlarımızın hem büyük hem de çevik olmak için son yıllarda inanılmaz bir gayret gösterdiği aşikâr. TÜSİAD’ın 2018’de üyeleri arasında yaptığı bir anlaşmada, firmaların %50’sinin kurum içi girişimcilik programları gerçekleştirdiği, %60’ından ise ticarileşme fırsatı görülen iş fikirleri çıktığı tespit edildi.
Öte yandan, bu gayretlerin yüksek katma değerli gerçek iş modellerine dönüşebilmesi için onları düşünen, yaratan ve hayata geçirecek olan insanın da yeni şartların gerektirdiği insani yetkinliklerini keşfetmesi ve bunlara dayanarak adaptasyon kabiliyetini geliştirmesi şart.

Kurumsal Mindful Inovasyon Programı, yenilikçi iş geliştirme yöntemlerini anlatan ve uygulayan bir kuluçka programının ötesine geçerek, yeni çağın insani yetkinlikleri olan duygusal zekâ ve esnek dayanıklılığı geliştirdiği bilimsel olarak kanıtlanmış, kurumsal mindfulness çalışmalarıyla odaklanma, yaratıcılık, takım çalışması, stres yönetimi gibi kişinin adaptasyon kabiliyetini ve yaratım potansiyelini arttıran bütünsel bir yaklaşım sunuyor.

Finans Ağırlıklı Yönetim Danışmanlığı

Proje Finansmanı | Yapılandırılmış Finans | Yatırım Finansmanı | Refinansman

İhtiyaca Uygun
Özellikli Çözümler

İhityaca uygun paketlerle özellikli danışmanlık çözümleri.

Bankacılık ve Finans üzerinde Türkiye’nin önde gelen birçok şirketiyle, birçok yatırım projesinin finansman işlerinde bizzat yer almış tecrübeli ekibimizle, ihtiyaca yönelik olarak;

  • Proje Finansmanı, 
  • Yapılandırılmış Finansman, 
  • Enerji Projeleri Finansmanı, 
  • Denizcilik Projeleri ve Tersane Finansmanı, 
  • Kredi Yeniden Yapılandırma
  • Kurumsal Re-Finansman
  • İslami Finans
  • Kurumsal Finans ağırlıklı yönetim danışmanlığı hizmetleri
Scroll to Top