DÖNÜŞEN DÜNYADA

BERRAK ZİHİNLER

BAŞARILI KURUMLAR

 

DİJİTAL TRANSFORMASYON, ÇAĞIN DEĞİŞİM TEMPOSUNU YAKALAMAK İÇİN YETERLİ Mİ ?

Kurumlar, çağın temposuna ayak uydurmak için, durmadan teknolojiye yatırım yapıyorlar.  Deloitte Human Capital 2017 Raporuna göre, Teknolojinin değişime uyum hızı insanınkinin çok ötesinde.  İnsan’ın uyum hızının görece düşük olmasının bir sonucu olarak,  Yapılan yatırımların verimliliğe etkisi beklenenin altında kalıyor.
 

BUZUL ÇAĞINA DAHİ UYUM SAĞLAYAN İNSAN, DİJİTAL ÇAĞDA NEDEN ZORLANIYOR?

Her gün maruz kaldığımız sayısız uyaran, sosyal medya hesaplarımızdan ya da kullandığımız çeşitli uygulamalardan cep telefonlarımıza gelen bildirimler, cevaplamamızı bekleyen e-postalar, hazırladığımız yapılacaklar listesinde tik atmayı bekleyen görevler ile, Üstesinden gelmeye çalıştığımız devasa bilginin yarattığı baskı, İnsana STRES, DİKKAT ve ODAKLANMA EKSİKLİĞİ olarak yansıyor. Öyle ki, Harvard Üniversitesi’nce yapılmış bir çalışmaya göre, katılımcılar zamanlarının %47’sinde zihinlerinin başka şeylerle meşgul olduğunu belirtiyor
 

ÇÖZÜM: MINDFULNESS

Mindfulness, ‘AN’DA ve ‘BURADA’ tüm benliğimizle ‘MEVCUT OLMAK’ demek…

MINDFULNESS BİLİMSELDİR

Özellikle son 10 yılda yapılan bilimsel araştırmalar ile nöro-bilimsel temelleri kanıtlanmış,

MINDFULNESS BASİTÇE UYGULANABİLİR

Günlük 10 dakikalık pratiklerle basitçe hayatımıza adapte edebileceğimiz bir yol.

MINDFULNESS 2.500 YILLIK DENEYİME SAHİPTİR

Gücünü insanlığın 2.500 yıllık meditasyon deneyiminden alan…
 

MINDFULNESS İŞE YARIYOR…

DÜNYA ÇAPINDA MINDFULNESS TEMELLİ KURUMSAL PROGRAM SONUÇLARI

%

ALGILANAN STRESS SEVİYESİNDE GÖRÜLEN AZALMA

ÇALIŞAN BAŞINA VERİMLİLİK ARTIŞI (USD/YILLIK)

%

YARATICI DÜŞÜNCE ARTIŞI BELİRTEN CEO'LARIN ORANI

%

INOVASYONUN ARTTIĞINI BELİRTEN CEO'LARIN ORANI

%

DİNLEME BECERİSİ ARTIŞI BELİRTEN CEO'LARIN ORANI
MINDFULMIND PROGRAMLARI

Programlarımız ile ilgili bilgi almak veya demo talep etmek için bize yandaki formdan ulaşabilirsiniz.

 

BİLİMSEL OLARAK KANITLANMIŞ

SON 20 YILDA YAPILAN NÖROBİLİMSEL ARAŞTIRMALAR İLE MINDFULNESS BİLİMSEL OLARAK ETKİNLİĞİ KANITLANMIŞ BİR YAKLAŞIM.

 

Dünya’da, Son 20 yılda yapılan Nörobilimsel Araştırmalar ile,

Düzenli Mindfulness Pratiği yapan katılımcılarda, beynin nöroplastisite özelliği kasamında odaklanma, dikkat, pozitif yönde duygusal davranış değişimi gözlemleniyor. Bu kapsamda, yapılmış referans çalışma örneklerine aşağıdaki başlıklardan ulaşabilirsiniz.

BEYİN YAPISININ DEĞİŞİMİ

Yapılan araştırmalarda, uzun dönem meditasyon pratiği olan kişilerin, beyinlerinde hipokampüs ( öğrenme ve hafızayı kontrol eden merkez) korteks kalınlığının arttığı gözlemlenmiştir. Başka bir araştırmada ise, sadece 8 haftalık meditasyon deneyimi olan kişilerin beyinlerinde amigdalanın (beynin korku, tehdit merkezi) hacimsel olarak küçüldüğü ve stres seviyelerinin azaldığı görülmüştür.

ODAKLANMA ve DİKKAT SEVİYESİ

Mindfulness’ın sağladığı en önemli yararlardan biri, odaklı dikkatin gelişmesi. Zihnin odağını kaybederek başka yerlere dağılıp gitmesi beyinde Default Mode Network alanı olarak bilinen merkezleri devreye sokuyor. Araştırmalar, Mindfulness pratik eden kişilerde bu beyin merkezinde nöral aktivitenin azaldığını, kişilerin yaşadıkları deneyimlerde daha mevcut hale gelebildiklerini gösteriyor.

DUYGUSAL DAVRANIŞ DEĞİŞİMİ

Düzenli Mindfuless pratiği yapan kişiler üzerinde yapılan bir diğer araştırmaya göre, iki haftalık Mindfulness uygulaması sonucunda, kişilerin iyi olma halinde (well-being) önemli ölçüde artış, işe bağlı duygusal yorgunluk seviyelerinde azalma ve hatta iş tatmini seviyesinin kayda değer miktarda yükseldiği gözlemlenmiştir.

YARATICILIK ve İNOVASYON

Mindfulness pratikleri bilişsel esnekliği artırıp, kişilerin olayları farklı bakış açıları ile değerlendirlebilmeleri, sağladığı bilimsel çalışmalarda gözlemlenmiştir. Yapılan Araştırmada, Mindfulness pratiği olan kişilerin, bir problemle karşılaştığında yeni, farklı çözümler aradığı gözlemlenmiş, bu kişilerin beyin taramalarına bakıldığında, bu bilişsel esnekliğin dikkat üzerindeki gelişmiş kontrolden kaynaklandığı görülmüştür.
 

MINDFULMIND ÇÖZÜMLERİ

MINDFULMIND® NE YAPIYOR ? MINDFULMIND, baş döndüren değişim ortamında, insanın özündeki ‘adapte olabilme’ kabiliyetini, ‘bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış’ olan  MINDFULNESS’dan aldığı güçle ortaya çıkaran, KURUMSAL MINDFULNESS PROGRAMLARI düzenliyor.
MINDFULMIND® CHAPTER 1
MINDFULNESS TEMELLİ KURUMSAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI _____________________ 2xGÜN Bilimsel bir temelle hazırlanmış, interaktif ve bol pratik uygulama içeren 2 günlük Eğitim. 10xHAFTA  Katılımcıların eğitimle sınırlı kalmayıp, bunu hayatlarının bir parçası haline getirebilmelerine imkan veren AN® Aplikasyonu üzerinden her gün takip edecekleri 10 Haftalık Mindfulness Programı 5xSAAT Katılımcıların süreç içerisinde yanında olacak şekilde 2 haftada bir 1 saat süren Süpervizyon Webinarları 2xDEĞERLENDİRME

Dünya çapında akademisyenler tarafından hazırlanmış 6 farklı Değerlendirme Ölçeği üzerinden başlangıç ve bitişte uygulanarak gelişimi gösteren Değerlendirme Çalışması

MINDFULMIND® BİREYSEL KOÇLUK

MINDFULNESS TEMELLİ KOÇLUK

Koçluk, günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, danışanı düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, danışan ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir.

Koçlukta esas olan, danışanın üzerine düşünmek ve fikir üretmek istediği gündem maddesinin danışan tarafından belirlenmesi, koçun danışanı tarafsız ve yargısız bir şekilde dinleyerek, sorduğu güçlü sorular ile danışanın cevapları kendi içinde bulması için alan yaratılmasıdır. Koç bu süreçte, danışanın yanında yürüyen bir yol arkadaşıdır.

Güven ve samimiyete dayalı koç-danışan ilişkisi içerisinde, şimdiki anın içerisinde var olanı araştırmak ve şimdi ile gelecek arasında bağlantı kurarak, danışanın hedef ve niyetleri üzerinde çalışılır.

Mindfulness temelli Koçluk yaklaşımında danışan, zihinden çıkarak, düşünsel boyutun ötesine geçebilmek, zihin beden birliği esasında, duyguların ve bedensel hislerin farkındalığı ile içsel araştırmaya teşvik edilir. Klasik koçluk yaklaşımlarından farklı olarak; seans içerisinde kullanılan mindfulness pratikleri sinir sisteminin düzenlenmesini sağlayarak, zihnin berraklaşması ve gerçek iş ses ile temas kurarak, cevapların özkaynaktan (core) gelmesi araştırılır.

Seansların dışında, danışanların kendi günlük hayatlarında mindfulness pratiklerini uygulaması teşvik edilir. Seans süreleri konuşulan gündeme göre değişkenlik gösterir, ortalama olarak 60-90 dakika olarak sürer.

Seans aralıkları, danışanın ihtiyacına göre belirlenebilir, haftada bir, iki haftada bir vb. zaman aralıkları ile çalışmak mümkündür. Daha fazla bilgi ve randevu almak için: info@mindfulmind.com.tr adresine mail atabilirsiniz.

MINDFULMIND® & JOINT IDEA
MINDFULNESS TEMELLİ

10 HAFTALIK KİŞİSEL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

__________

Mindful Mind ve Joint Idea işbirliği ile Mindfulness Temelli  10 Haftalık Kişisel Dönüşüm Programımız  Joint Idea Kanyon’da devam ediyor. Mindfulness Temelli Kişisel Dönüşüm Programı, bir haftasonunu kapsayan eğitim içeriği ve sonrasında katılımcıların eğitimle sınırlı kalmayıp, bunu hayatlarının bir parçası haline getirebilmelerine imkan veren AN® Aplikasyonu üzerinden her gün takip edecekleri 10 Haftalık Mindfulness Programı ve süreç içerisinde kişilerin deneyimlerini desteklemek için program süresince iki haftada bir gerçekleşecek olan toplamda 5 adet süpervizyon toplantılarını kapsamaktadır. Biletler Biletix’te…

MINDFULMIND® JOINT IDEA WORKSHOPS
MINDFULMIND® WORKSHOPS
Kurumların ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen konularda YARIM Günlük çalışma toplantıları
MINDFULMIND® KEYNOTES
Mindful Liderlik ve İş Dünyasının değişen trendleri ile ilgili Kurumsal Toplantılarda vizyon konuşmaları.

ESNEK DAYANIKLILIK KAPASİTESİNİ ARTTIRI

Esnek Dayanıklılığı, kişilerin ve organizasyonların zorlu ve stresli durumlara hızlı, efektif yanıt vererek, adapte olabilme yeteneği olarak tanımlıyoruz. Esnek Dayanıklılık sadece kendini toparlayabilme kapasitesi değil aynı zamanda zorlu deneyimlerden geçerken adaptasyon kabiliyeti sayesinde yeni koşullara uyumlanmaktır.

Esnek Dayanıklılık, zorlu deneyimleri yeni bir fırsat olarak kullanıp, hem bireysel hem organizasyonel boyutta ilerlemek, gelişmektir.

DUYGUSAL DENGE' NİN OLUŞUMUNA KATKI SAĞLAR

Duygusal Zekanın, 21. yüzyıl liderleri için en temel yetkinlik olduğunu düşünüyoruz. Kendi duygularının farkında olabilen, duygu durumunu kontrol edebilen, diğerleri ile ilgili farkındalığı yüksek, etkin iletişim, empati yetenekleri ile fark yaratabilen liderlerin gelişimi için çözümler sunuyoruz.

YENİ ÇAĞDA BAMBAŞKA BİR YAKLAŞIM : MINDFUL LİDERLİK

Yaklaşımlarımızla diğerlerinin farkında olabilen, ilham verebilen, alan ve fırsat tanıyabilen liderlerin gelişimine destek sağlıyoruz. Programlarımızla başlangıç seviye yöneticilerden, üst düzey liderlere, herkesi kapsayan bir anlayışı benimsiyoruz ve liderlerin mevcut olabilme, ilham ve etki yeteneklerine pozitif katkı sağlıyoruz.

AN® UYGULAMASI ile "AN" DA KAL!

MINDFULMIND PROGRAMLARININ AYRILMAZ PARÇASI...

AN®'ı KEŞFET !

AN®, MINDFULMIND'ın deneyimli Mindfulness Koçları tarafından özenle hazırlandı.

BERRAK ZİHİNLERE giden yolda, emin adımlarla ilerlerken her daim yol arkadaşınız olacak AN Applikasyonu ile, evde, işyerinde, okulda, evinize ya da işinize giderken yolda günlük Mindfulness pratiklerinizi etkili bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

AN Aplikasyonu şimdi Google Play ve Appstore'da...